حلزون ها صفحه اول

حلزون چگونه تولید مثل می کند؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

تولید مثل حلزون

حلزون جفت گیری حلزون نرماده

دانلود ویدئو تولید مثل حلزون

حجم : 3 مگابایت


حلزون های مختلف ، متفاوت تولید مثل می کنند. بسیاری از حلزون ها نرماده هستند (موجودی که به‌طور طبیعی هر دو اندام تناسلی نر و ماده را داراست و می‌تواند هم زامه و هم تخمک پدید آورد) و این مسئله می توتند فذایند تولید مثل را برای حلزون ها ساده تر کند. بعضی از حلزون های نرماده نیازی به جفت ندارند ولی بعضی دیگر از حلزون ها با اینکه نرماده هستند به جنس مخالف خود برای جفت گیری احتیاج دارند. حلزون هایی م وجود دارند که نرماده نیستند و برای جفت گیری احتیاج به حلزون دیگری دارند.
حلزون های باغچه مانند بسیاری از حلزون ها نرماده هستند به این معنی که هر دو اندام تولید مثل را دارند اما باید با حلزون دیگری تولید مثل کنند. آن ها در اواخر بهار یا اوایل تابستان جفت گیری می کنند. اما در آب و هوای مرطوب آن ها پنج بار در سال جفت گیری می کنند و حتی می توانند اسپرم اضافی را تا یک سال نگه دارند در صورتی که آنها یک جفت مناسب پیدا نکنند. حلزون ها حفره های کوچکی در خاک مرطوب می کنند و حدود هشتاد تخم می گذارند. تخم ها چند هفته بعد شکسته می شود و حلزون های تازه متولد شده حدود یک تا دوسال بعد بالغ می شوند و این رند تکرار می شود.
حلزون ها با استفاده از تخمک و اسپرم تولید مثل می کنند. با توجه به اینکه حلزون ها نر ماده هستند بعضی وقتا اسپرم یک حلزون تخمک همان حلزون را بارور می کند ولی معمولا این اتفاق نمی افتد زیرا زمانی که اسپرم های حلزون آماده هستند ، تخمک ها هنوز جوانند.
حلزون های آبی اسپرم های خود را در آب رها می کنند و آن ها شنا می کنند تا به تخمک های حلزون دیگر برسند.
بعضی حلزون ها که نرماده هستند می توانند همزمان یک دیگر را بارور کنند!

جفت گیری حلزون تولید مثل حلزون نرماده

منبع:https://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=2578